เกี่ยวกับเรา

 

 

   
หนังสือแนะนำ
คู่มือการจัดการมรดก สำหรับประชน.
ผู้แต่ง : อัยการสูงสุด, สำนักงาน
สำนักพิมพ์ : อรุณการพิมพ์
ISBN :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบคำถามเพื่อแม่
วันที่ 04 สิงหาคม 2558
ตอบคำถามเพื่อแม่           กติกา สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียน นักศึกษาของ วอศ.ชลบุรี นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการตอบคำถาม ส่งคำตอบได้ 3 ช่องทางดังนี้ ส่งที่เคาน์เตอร์บริการ ส่งทางตู้จดหมายหน้าห้องสมุด ส่งทาง e-mail : s.petnark@gmail.com หมดเขตส่งตอบวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลและรับรางวัลในวันที่ 11 ส.ค. 2558 ประก
ช่วยเพื่อนอ่านหนังสือ
วันที่ 07 สิงหาคม 2557
ชมรมห้องสมุด แนะนำหนังสือให้เพื่อน ๆ อ่าน
โครงการสอนน้องเข้าสังคม
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการสอนน้องเข้าสังคม  หลักการและเหตุผล: การยอมรับของสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ต้องการ  เมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เช่นการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานอาหารเลือกตักอาหารตามความพอใจขณะที่รับประทานอาจมีการสังสรรค์เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้ ในการรับประท
สัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556
หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์
วันที่ 14 ธันวาคม 2553
78 ตารางวา  (คณา  คชา) หนังสือสารคดีสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แ่ว่นแ้ก้ว ประจำปี 2552         หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของเหล่าแมลงและสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยของครอบครัวพวงชมพู ที่มีพื้นที่เพียง 78 ตารางวา แต่ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านทำให้เกิดความร่มรื่น จนทำให้แมลงต่างๆ จึงเข้ามาปรากฎตัว จนเกิดเรื่องสนุก ๆ และน่าตื่นต
ผู้โชคดี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ผู้ที่ทำตามกติกาห้องสมุดฯ  มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
  แม่ผมเก็บขยะขาย      ในท่ามกลางสังคมที่เหลื่อมล้ำ ภาพของคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดดูจะเป็นภาพที่คุ้นชินปรากฏแก่สายตาเราอยู่ทุกวี่วัน บนท้องถนน ตามสะพานลอย หรือกระทั่งข้างหลังบ้านเรา ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น อาจเป็นเพียงมโนภาพที่เราจินตนาการไม่ออก หรือไม่อยากรับรู้ กระทั่งชาชินเพิกเฉย จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธว่าผู้คนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการสร
หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
Chronik Unsterblichen ตำนานผู้ไม่มีวันตาย ตอน มฤตยู มนุษย์หมาป่า        มฤตยู มนุษย์หมาป่าเป็นภาค 3 ของตำนานผู้ำไม่มีวันตายในเรื่่องนี้เป็นการเดินทางไปยังแคว้นวาบาเรียด้วยความหวังที่จะได้รู้ถึงต้นกำเนิด ความเป็นมาของการเป็นผู้ไม่มีวันตายอย่างที่อเลสสาและอันเดรจเป็นนั้น ได้นำพวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ชื่ื่อเทรนท์คลัม ชาวบ้านที่นั่นแสดงอาการไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้าออกอย่างช
แนะนำการสืบค้นหนังสือ และการยืมด้วยตนเอง
วันที่ 30 ตุลาคม 2553
สมาชิกห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สามารถสืบค้นหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์  และทำการยืมหนังสือผ่านทาง Internet ได้โดยทำตามขั้นตอนดังรายละเอียดในไฟล์ที่ : Lib03
รูปภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 09 กันยายน 2553
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ............................................................... โครงการ: สัปดาห์ห้องสมุด   ชื่อกิจกรรม: สัปดาห์ห้องสมุด ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ตุลาคม 2552  - 30  กันยายน 2553 สถานที่ดำเนินการ: ชั้น  2 อาคารคณะพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ผู้รับผิดชอบ : งานวิ
บทความ
หญ้าแฝก
วันที่ 09 กรกฏาคม 2558
            หญ้าแฝก เป็นหญ้าเขตร้อนที่ขขขขข้นอยู้ตามธรรมชาติขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป  ในประเทศไทยเราจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอนสามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด  หญ้าแฝกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chysopon zizanioides (L.) Roberty เป็นพืชวงศ์หญ้า ขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว ความสูงจากยอด 0.5 ถึง 1.5 เมตร ลักษณะใบแค
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่
บทความสุขภาพ
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทกคน ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดีตาม บทความสุขภาพ 
มนุษยสัมพันธ์สร้างความสุข
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
ที่มา: http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/3.htm
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
นโยบาย 3 ดี นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึก
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
ห้องสมุดออนไลน์                       ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553