รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการจัดการมรดก สำหรับประชน.
ผู้แต่ง : อัยการสูงสุด, สำนักงาน
สำนักพิมพ์ : อรุณการพิมพ์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 343 กฎหมายทหาร กฎหมายภาษี กฎหมายการค้า กฎหมายอุตสาหกรรม
เลขเรียกหนังสือ : 343,อ569ค,ล.1
เลขผู้แต่ง: อ569ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 55
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10001450ว่างหมวด 000-900 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***