รายละเอียดหนังสือ
บัณฑิตอาชีวะ2560
ผู้แต่ง : คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
เลขเรียกหนังสือ : 920,ค121บ
เลขผู้แต่ง: ค121บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ศึกษาธิการ,กระทรวง
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 556
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***