รายละเอียดหนังสือ
New Structural Packaging/Gold/
ผู้แต่ง : Garrofe', Josep M.
สำนักพิมพ์ : Promopress
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์ ดนตรี นันทนาการ
หมู่ : 731.2 วัสดุที่ใช้ในงานประติมากรรม
เลขเรียกหนังสือ : 731.2,G243N
เลขผู้แต่ง: G243N
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: China
ปีที่พิมพ์: 2016
จำนวนหน้า: 408
ลักษณะหนังสือ: ปกแข็งหนา 1.5 นิ้ว
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 2050
เลข ISBN: 978-84-15967-07-1
รายการโยง: ลำดับที่ 97
วันที่วิเคราะห์: 01 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10068734ว่างหมวด 000-900 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***