รายละเอียดหนังสือ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค.
ผู้แต่ง : อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ.
สำนักพิมพ์ : อมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
หมวด : อ อ้างอิง
หมู่ : 390.22 ประเพณีในราชสำนัก
เลขเรียกหนังสือ : 390.22,อ723ข
เลขผู้แต่ง: อ723ข
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ.
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 375
ลักษณะหนังสือ: ปกแข็ง สีน้ำตาลเข้ม หนาประมาณ 1.5 นิ้ว
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10072101ว่างมุมหนังสืออ้างอิง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***