รายละเอียดหนังสือ
East culinary adventures in southeast asia.
ผู้แต่ง : Leanne Kitchen and Antony Suvalko.
สำนักพิมพ์ : hardie grant books.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.593 การประงอาหารตามภูมิภาคต่างๆ
เลขเรียกหนังสือ : 641.593,L437E
เลขผู้แต่ง: L437E
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Chaina.
ปีที่พิมพ์: 2015
จำนวนหน้า: 270
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 2450
เลข ISBN: 978-1-7420-916-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10072161ว่างหมวด 000-900 จอง
20072162ว่างหมวด 000-900 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***