ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

cover1.jpg

Chronik Unsterblichen ตำนานผู้ไม่มีวันตาย ตอน มฤตยู มนุษย์หมาป่า

       มฤตยู มนุษย์หมาป่าเป็นภาค 3 ของตำนานผู้ำไม่มีวันตายในเรื่่องนี้เป็นการเดินทางไปยังแคว้นวาบาเรียด้วยความหวังที่จะได้รู้ถึงต้นกำเนิด

ความเป็นมาของการเป็นผู้ไม่มีวันตายอย่างที่อเลสสาและอันเดรจเป็นนั้น ได้นำพวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ชื่ื่อเทรนท์คลัม

ชาวบ้านที่นั่นแสดงอาการไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้าออกอย่างชัดเจน ซึ่่งเป็นผลจากการที่ชาวบ้านเคยถูกโจมตีจากหมู่ชนที่นับถือฑูตผีปีศาจ

และพวกมันฉกเอาภรรยาและลูกสาวของเขาไปในระหว่างการเดินทางเพื่อช่วยนำตัวลูกสาวของชาวบ้านคนหนึ่งกลับมา และเขาต้องเจอกับ

อุปสรรคต่างๆ ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไป...

 

 

 

เลขทะเบียนหนังสือ 35079 หมวดนวนิยาย ลำดับที่ 3628

แนะนำโดย

นายอภิสิทธิ์  กิดาการไกล

น.ส.ธัญญามาศ  ชวนชัย   

น.ส.สุภาภรณ์  หวานแก้ว

ปวช. 2/3 คธ.