ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์
วันที่ 14 ธันวาคม 2553

_____________________.jpeg

78 ตารางวา  (คณา  คชา)

หนังสือสารคดีสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แ่ว่นแ้ก้ว ประจำปี 2552

        หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของเหล่าแมลงและสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยของครอบครัวพวงชมพู ที่มีพื้นที่เพียง 78 ตารางวา แต่ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านทำให้เกิดความร่มรื่น จนทำให้แมลงต่างๆ จึงเข้ามาปรากฎตัว จนเกิดเรื่องสนุก ๆ และน่าตื่นตาตื่นใจมากมายกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานสารคดีสำหรับเยาวชน ผสมผสานความรู้ และความบันเทิงไ้ด้อย่างกลมกลืน และแยบยล ข้อจำกัดต่างๆ จะไม่เป็นอุปสรรค หากพ่อแม่มีความชาญฉลาดและพร้อมทุ่มเทเพื่อลูกๆ ดังเช่น "พวงชมพู" และ "เทวัญ"

เลขทะเบียนหนังสือตามหมวด 37182 หมวดวรรณคดี  (สีม่วง) ลำดับที่ 1060

แนะนำโดย

นายณัฐวุฒิ      นุตจรัส

นายภานุวัฒน์   พงษ์สีดา

นายภคิน        กุลนิยมกุศล

ปวช. 2/3 คธ.