เกี่ยวกับเรา

 

 

   
หนังสือแนะนำ
East culinary adventures in southeast asia.
ผู้แต่ง : Leanne Kitchen and Antony Suvalko.
สำนักพิมพ์ : hardie grant books.
ISBN : 978-1-7420-916-1
Japanese food made easy.
ผู้แต่ง : Aya Nishimura.
สำนักพิมพ์ : Murdoch Books.
ISBN : 978-1-91163-277-1
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค.
ผู้แต่ง : อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ.
สำนักพิมพ์ : อมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
ISBN :
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน"เปิดพจนานุกรมไทย-อังกฤษ"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน"เขียนตามคำบอกไทย-อังกฤษ"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
แนะนำหนังสือใหม่
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564
แนะนำหนังสือใหม่
วันที่ 04 ตุลาคม 2564
  แนะนำหนังสือใหม่
งดยืมหนังสือสำหรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2564
งดยืมหนังสือตั้งแต่วันที่  22  มีนาคม  2564  ถึง  วันที่  14  พฤษภาคม  2564
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
วันที่ 08 มีนาคม 2564
ประกาศงดยืมหนังสือ
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศงดยืมหนังสือ ประจำภาคเรียนที่  1/2563 ตั้งแต่วันที่  26  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป
ตอบคำถามเพื่อแม่
วันที่ 04 สิงหาคม 2558
ตอบคำถามเพื่อแม่           กติกา สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียน นักศึกษาของ วอศ.ชลบุรี นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการตอบคำถาม ส่งคำตอบได้ 3 ช่องทางดังนี้ ส่งที่เคาน์เตอร์บริการ ส่งทางตู้จดหมายหน้าห้องสมุด ส่งทาง e-mail : s.petnark@gmail.com หมดเขตส่งตอบวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลและรับรางวัลในวันที่ 11 ส.ค. 2558 ประก
ช่วยเพื่อนอ่านหนังสือ
วันที่ 07 สิงหาคม 2557
ชมรมห้องสมุด แนะนำหนังสือให้เพื่อน ๆ อ่าน
โครงการสอนน้องเข้าสังคม
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการสอนน้องเข้าสังคม  หลักการและเหตุผล: การยอมรับของสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ต้องการ  เมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เช่นการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานอาหารเลือกตักอาหารตามความพอใจขณะที่รับประทานอาจมีการสังสรรค์เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้ ในการรับประท
บทความ
หญ้าแฝก
วันที่ 09 กรกฏาคม 2558
            หญ้าแฝก เป็นหญ้าเขตร้อนที่ขขขขข้นอยู้ตามธรรมชาติขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป  ในประเทศไทยเราจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอนสามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด  หญ้าแฝกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chysopon zizanioides (L.) Roberty เป็นพืชวงศ์หญ้า ขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว ความสูงจากยอด 0.5 ถึง 1.5 เมตร ลักษณะใบแค
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่
บทความสุขภาพ
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556
สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทกคน ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดีตาม บทความสุขภาพ 
มนุษยสัมพันธ์สร้างความสุข
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
ที่มา: http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/3.htm
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
นโยบาย 3 ดี นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึก
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
ห้องสมุดออนไลน์                       ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553