ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

เวลาทำการ

เปิดบริการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ   วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ 


ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด

นักเรียน - นักศึกษา  และครู - เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี


ระเบียบการยืม-คืน
  • ครู-อาจารย์ หนังสือ วีดิทัศน์ และเทป ยืม 10 เล่ม / 30 วัน
  • นักเรียน - นักศึกษา ยืมหนังสือ ได้ครั้งละ 3  เล่ม / 7 วัน
  • หนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 3 บาท / เล่ม
  • วีดิทัศน์ส่งคืนช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 2 บาท / ม้วน
  • หนังสือสูญหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาหนังสือ
  • วีดิทัศน์หาย ต้องชดใช้ตามราคา 
  • นักเรียน - นักศึกษา ที่ไม่คืนหนังสือก่อนจบการศึกษา ไม่สามารถยืนคำร้องขอจบการศึกษาได้

การตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือ สื่อโสตทัศน์ของห้องสมุด

ครู นักเรียน นักศึกษาและสมาชิกอื่น ๆ ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา สามารถตรวจสอบรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ ซีดี ฯลฯ)ของห้องสมุดฯได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซตื ตามขั้นตอนดังนี้

       1. หน้าหลัก   ให้เลือกคลิกที่    "บริการสามาชิก"

       2. เมื่อเปิดหน้าต่าง  "บริการสมาชิก" จะปรากฎหน้าต่าง     บริการสมาชิก  ให้พิมพ์รหัสประจำตัวสมาชิก (กรณีของนักเรียน นักศึกษาให้ใช้รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา)  ก็จะปรากฎรายการค้างส่ง และประวัติการยืม

การแบ่งหมู่หนังสือ:

       ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีแบ่งหมู่หนังสือโดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้

 เลขประจำหมวด  ชื่อหมวด  สีประจำหมวด (เพื่อช่วยในการค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้น)
 000  วิทยการคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป
 สีชมพู
 100  ปรัชญา  สีดำ
 200  ศาสนา  สีน้ำเงิน
 300  สังคมศาสตร์  สีฟ้า
 400  ภาษาศาสตร์  สีแดง
 500  วิทยาศาสตร์  สีเขียวอ่อน
 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทโนโลยี  สีเหลือง
 700  ศิลปะและนันทนาการ  สีขาว
 800  วรรณคดี  สีม่วง
900
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
สีเขียวแก่
 นว.
 นวนิยาย  สีส้ม

เครื่องมือสำหรับช่วยการค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ

       เมื่อท่านเปิดหน้าต่าง "สืบค้นหนังสือ" แล้วให้พิมพ์ชื่อหนังสือ  ในกรณีไม่ทราบชื่อหนังสือ ให้ค้นหาข้อมูลโดยฌลือกค้นผ่าน "หัวเรื่อง"

หรือ "ผู้แต่ง"ก็ได้ และเมื่อเจอหนังสือที่ต้องการให้คลิกที่คำว่า  "คลิก"  จะปรากฎรายละเอียดต่าง ๆ ให้ไปเลือกที่รายการโยง และดู

รายละเอียดเกี่ยวกับหมวด  สีประจำหมวด และลำดับที่ของหนังสือ แล้วจึงไปหยิบหนังสือบนชั้นหนังสือ

       ในกรณีที่ดูหนังสือบนชั้นแล้วไม่เจอให้สอบถามเจ้าหน้าที่